Izvještaji o provedenoj reviziji privatizacije

Izvještaji za Parlament FBiH
15.03.2024 - Informacija o izvršenim revizijama privatizacije za period juli-decembar 2023

Informacija za parlament period: Juli-Decembar 2023. godine

17.10.2023 - Informacija o izvršenim revizijama privatizacije za period januar-juni 2023

Informacija za parlament period: Januar-Juni 2023. godine

05.06.2023 - Izvještaj o izvršenju programa rada za 2022. godinu

Izvještaj o izvršenju programa rada za 2022. godinu

05.06.2023 - Informacija o izvršenim revizijama privatizacije za period juli-decembar 2022

Informacija za parlament period: Juli-Decembar 2022. godine

05.06.2023 - Informacija o izvršenim revizijama privatizacije za period januar-juni 2022. godine

Informacija za parlament period: Januar-Juni 2022. godine

05.06.2023 - Izvještaj o izvršenju programa rada za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju programa rada za 2021. godinu

05.06.2023 - Informacija o izvršenim revizijama privatizacije za period juli-decembar 2021

Informacija za parlament period: Juli - Decembar 2021. godine

05.06.2023 - IInformacija o izvršenim revizijama privatizacije za period januar-juni 2021. godine

Informacija za parlament period: Januar - Juni 2021. godine

06.06.2023 - Informacija o izvršenim revizijama privatizacije za period juli-decembar 2020

Informacija za parlament period: Juli - Decembar 2020. godine

12.11.2020 - Informacija za parlament Jan. - Jun. 2020.

Informacija za parlament period: Januar - Juni 2020. godine

06.06.2023 - Izvještaj o izvršenju programa rada za 2020. godinu

Izvještaj o izvršenju programa rada za 2020. godinu

12.11.2020 - Izvještaj o izvršenju programa rada za 2019.

Izvještaj o izvršenju programa rada za 2019. godinu

03.03.2020 - Informacija za parlament Jul. - Dec. 2019.

Informacija za parlament period Juli - Decembar 2019. godine

03.03.2020 - Informacija za parlament Jan. - Jun. 2019.

Informacija za parlament period: Januar - Juni 2019. godine

03.03.2020 - Izvještaj o izvršenju programa rada za 2018.

Izvještaj o izvršenju programa rada za 2018. godinu

03.03.2020 - Informacija za parlament Jul. - Dec. 2018.

Informacija za parlament period: Juli - Decembar 2018. godine

03.03.2020 - Informacija za parlament Jan. - Jun. 2018.

Informacija za parlament period: Januar - Juni 2018. godine

03.03.2020 - Izvještaj o izvršenju programa rada za 2017.

Izvještaj o izvršenju programa rada za 2017. godinu

03.03.2020 - Informacija za parlament Jul. - Dec. 2017.

Informacija za parlament period: Juli - Decembar 2017.

03.03.2020 - Informacija za parlament Jan. - Jun. 2017.

Informacija za parlament period: Januar - Juni 2017. godine

03.03.2020 - Izvještaj o izvršenju programa rada za 2016.

Izvještaj o izvršenju programa rada za 2016. godinu

03.03.2020 - Informacija za parlament Jul. - Dec. 2016.

Informacija za parlament period: Juli - Decembar 2016 godine

03.03.2020 - Izvještaj o izvršenju programa rada za 2015.

Izvještaj o izvršenju programa rada za 2015. godinu

03.03.2020 - Informacija za parlament Nov. 2015 - Jun. 2016.

Informacija za parlament period: Novembar 2015. - Juni 2016. godine

03.03.2020 - Informacija za parlament Mart - Okt. 2015.

Informacija za parlament period: Mart - Oktobar 2015. godine