Izvještaji o provedenoj reviziji privatizacije

Obavijesti
21.07.2023 - Izvješće o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2022. godinu

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 2. sjednici održanoj 26.06.2023. godine je usvojio Izvješće o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, a također Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj 06.07.2023. godine usvojio Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2022. godinu.

12.11.2020 - Obavijest

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na svojoj 8. sjednici održanoj 20.11.2019. godine usvojio neophodne izmjene i dopune Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH to još nije razmatrao. Agenciji su te izmjene neophodne kako bi mogla efikasnije i efektivnije da radi na reviziji privatizacije.