Izvješća o provedenoj reviziji privatizacije

Priopćenja
21.07.2023 -

12.11.2020 - Priopćenje

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na svojoj 8. sjednici održanoj 20.11.2019. godine usvojio neophodne izmjene i dopune Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH to još nije razmatrao. Agenciji su te izmjene neophodne kako bi mogla efikasnije i efektivnije da radi na reviziji privatizacije.