Izvješća o provedenoj reviziji privatizacije

Priopćenja
20.05.2024 - Izvješće o radu za 2023. godinu

Vlada Federacije BiH je na svojoj 34. sjednici održanoj 14.05.2024. godine donijela Odluku o prihvatanju Izvješća o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

21.07.2023 -

04.12.2019 - Priopćenje

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na svojoj 8. sjednici održanoj 20.11.2019. godine usvojio neophodne izmjene i dopune Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH to još nije razmatrao. Agenciji su te izmjene neophodne kako bi mogla efikasnije i efektivnije da radi na reviziji privatizacije.