O nama

Direktor

Poštovani posjetioci,

Zadovoljstvo mi je poželiti Vam dobrodošlicu na web stranicu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine putem koje se možete upoznati sa našim cjelovitim radom i aktivnostima.
Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine je samostalna institucija Federacije Bosne i Hercegovine koja je osnovana Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama (\"Službene novine Federacije BiH\", br. 55/12), a koja je zvanično počela sa radom u junu 2014. godine.
Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine je institucija koja ima zadatak izvršiti reviziju svih privatizovanih privrednih društava i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Samim tim, značaj i rad Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine važan je i sa aspekta što bržeg uključivanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
U našem radu otvoreni smo za svaki vid saradnje i razmjene iskustava.
Nadam se da će naša stranica pružiti dovoljno informacija koje javnost interesira.

Vedad Duraković, dipl.ecc